KIỂM TRA TÊN MIỀN
  .com
  .net
  .org
  .vn
  .com.vn
  .net.vn
Server DELL
 
 E5300
Intel® Pentium® E5300 2.60GHz 2M Cache
HDD: 160GB SATA
BW: 500GB/month

RAM: 2GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.150.000đ x 01 tháng
1.120.000đ x 03 tháng
1.100.000đ x 06 tháng

1.000.000
x 12 tháng
 
 E5400
Intel® Pentium® E5400 2.70GHz 2M Cache
HDD: 250GB SATA
BW: 1000GB/month

RAM: 4GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.300.000đ x 01 tháng
1.280.000đ x 03 tháng
1.250.000đ x 06 tháng
Đăng K
1.200.000
x 12 tháng
 
 
 E7500
Intel® Core™2 Duo E7500 2.93GHz 3M Cache
HDD: 500GB SATA
BW: Unlimited

RAM: 4GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.700.000đ x 01 tháng
1.600.000đ x 03 tháng
1.500.000đ x 06 tháng
Đăng Ký
1.484.000
x 12 tháng
 
 
 
Server INTEL
 
 X3440
Intel® Xeon® Quad-Core X3440 2.53Ghz 8M Cache
HDD: 250GB SATA
BW: Unlimited

RAM: 4GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
3.000.000đ x 01 tháng
2.010.000đ x 03 tháng
1.800.000đ x 06 tháng
1.710.000đ x 12 tháng

1.650.000
x 24 tháng
 
 E5405
Intel® Xeon® Quad core E5405 - 2.00Ghz 12MB Cache
HDD: 250GB
BW: Unlimited

RAM: 4GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.300.000đ x 01 tháng
2.000.000đ x 03 tháng
1.700.000đ x 06 tháng

1.600.000
x 12 tháng
 
 
 E3-1220
Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1220 3.10GHz 8MB Cache
HDD: 250GB SATA
BW: Unlimited

RAM: 4GB
IP: 1

 
 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.000.000đ x 01 tháng
1.800.000đ x 03 tháng
1.700.000đ x 06 tháng
1.600.000đ x 12 tháng

1.500.000
x 24 tháng
 
 E3-1230
Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1230 3.2GHz
HDD: 250GB SATA
BW: Unlimited

RAM: 4GB
IP: 1

 
 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
3.500.000đ x 01 tháng
2.500.000đ x 03 tháng
2.150.000đ x 06 tháng
2.050.000đ x 12 tháng

1.800.000
x 24 tháng
 
 
 XEON E5-2620
Intel Xeon E5-2620 2.0GHz 15MB cache
HDD: 500GB
BW: Unlimited

RAM: 4GB + Free 4G
IP: 1

 
 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
6.840.000đ x 01 tháng
5.840.000đ x 03 tháng
5.340.000đ x 06 tháng
4.840.000đ x 12 tháng

4.446.000
x 24 tháng
 
 E5606
Intel® Xeon® Quad Core E5606 - 2.13 GHz
HDD: 250GB
BW: Unlimited

RAM: 4GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
4.140.000đ x 01 tháng
3.726.000đ x 03 tháng
3.312.000đ x 06 tháng

2.898.000
x 12 tháng
 
 
 E5620
Intel® Xeon® Nehalem Quad-Core E5620 2.40GHz 12M Cache
HDD: 2x 500GB SATA
BW: Unlimited

RAM: 4GB + Free 4G
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
5.400.000đ x 01 tháng
5.184.000đ x 03 tháng
4.590.000đ x 06 tháng

4.158.000
x 12 tháng
 
 E5620 SAS
Intel® Xeon® Nehalem Quad-Core E5620 12M Cache
HDD: 1 X 300GB SAS
BW: Unlimited

RAM: 4GB + Free 2GB
IP: 1

 
Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
6.000.000đ x 01 tháng
5.400.000đ x 06 tháng

4.500.000
x 12 tháng
 
 
 
Giá trên chưa gồm VAT.
 

THÔNG TIN CHUNG

    DỰ ÁN TIÊU BIỂU

    CÔNG TY TNHH FACECOM VIỆT NAM

    ĐC: 12B, Đường số 1, P. Phước Long A, Q.9, TP.HCM
    ĐT: (08) 62577521 | Website: www.facecom.vn | Email: support@facecom.vn
    Copyright © 2010 - Facecom Việt Nam Co., Ltd All Rights Reserved