KIỂM TRA TÊN MIỀN
  .com
  .net
  .org
  .vn
  .com.vn
  .net.vn

So sánh giữa các dịch vụ Email

Tính năng Email Web Hosting* Email Plus Email Server Riêng
Server Dùng chung với Web Hosting Sử dụng chia sẻ Server riêng + 01 IP
Số lượng địa chỉ Email Tùy theo Gói dịch vụ Tùy theo Gói dịch vụ Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ Chung với Web Hosting Tùy theo Gói dịch vụ 40 Gigabytes (+ Mua thêm)
Tên miền phụ (Add-on Domain) 5
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Offline
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail Không Có (Self Signed) Có (Mua thêm theo nhu cầu)
SPF – Sender Policy Framework
Backup SMTP Servers
AntiSpam / Antivirus Tích hợp mặc định SpamAssassin & Kaspersky Tùy chỉnh theo ý muốn
Kiểm tra lưu lượng sử dụng
Đặt chế độ lưu trữ thư vào / ra
Đặt chế độ theo dõi thư vào / ra Tùy chỉnh theo ý muốn
 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

    DỰ ÁN TIÊU BIỂU

    CÔNG TY TNHH FACECOM VIỆT NAM

    ĐC: 12B, Đường số 1, P. Phước Long A, Q.9, TP.HCM
    ĐT: (08) 62577521 | Website: www.facecom.vn | Email: support@facecom.vn
    Copyright © 2010 - Facecom Việt Nam Co., Ltd All Rights Reserved